Corona maatregelen toegang kantine

07 oktober 2021

Beste tennisleden

Wellicht hebben jullie vernomen dat de Gemeente Zaanstad i.c. haar boa’s afgelopen weekend alle sportverenigingen in de Zaanstreek hebben bezocht. Dit ter controle van de maatregelen, opgelegd door de overheid, ten aanzien van gebruik van sportaccommodaties. Bij dat bezoek is aangegeven dat bij het niet juist naleven van deze maatregelen de Gemeente gaat handhaven, d.w.z. de vereniging een boete gaat opleggen.

Hieronder een publicatie van de KNLTB m.b.t. de verplichtingen van een vereniging:

CORONA UPDATE: HORECA EN CORONATOEGANGSBEWIJS

Vanaf 25 september vervalt de 1.5 meterregel, maar er gelden nog wel enkele voorwaarden om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Zo is voor het gebruik maken van de horeca een coronatoegangsbewijs nodig, ook op sportlocaties. Dit geldt alleen binnen, want het kabinet heeft de maatregelen voor de horeca buiten wat versoepeld. Voor de sport zijn enkele uitzonderingen gemaakt voor niet-horeca gerelateerd gebruik van het clubhuis of de sportkantine. In november bekijkt het kabinet de situatie opnieuw en bepaalt dan welke maatregelen nog nodig zijn.

Wat betekent dit voor de horeca op sportlocaties?

· Voor gasten die binnen in het clubhuis of de sportkantine zitten en een hapje/drankje nuttigen, zowel staand als zittend is wel een coronatoegangsbewijs nodig. De check hoeft niet gelijk bij de ingang gedaan te worden, maar mag ook gedaan worden als de persoon in het horecagedeelte plaatsneemt.

· Bij het afhalen van drankjes/hapjes in het clubhuis of aan de bar en het nuttigen daarvan op het terras of langs de baan is een coronatoegangsbewijs niet nodig.

· Het is mogelijk om een deel van de sportkantine/horeca af te scheiden van de rest van de ruimte, zodat de sportkantine of het clubhuis gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs voor bijvoorbeeld toegang tot kleedkamers, toiletten en bestuurskamer. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak.

We realiseren ons dat de invoering van het coronatoegangsbewijs een uitdaging is voor verenigingen, vrijwilligers en pachters. Hoe organiseer je dat op sportverenigingen en in tennis- en padelcentra? Hoe gaan we om met competitieteams en publiek op een club of in een hal?

Coronatoegangsbewijs

Met de CoronaCheck Scanner kunnen verenigingen/ barpersoneel eenvoudig de controle op de coronatoegangsbewijzen uitvoeren. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd (vanaf die leeftijd mag gevraagd worden naar het ID)

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen.

Hoe gaan wij als Fortuna-tennis om met deze voorschriften

Onze kantine leent zich er niet voor om met lint of anderzijds een afscheiding dan wel looproute voor de kleedkamers en toiletten te maken. Het voorstel is dan ook om bezoekers die uitsluitend gebruik willen maken van het toilet via de voordeur binnen te laten. Zij hoeven dan niet gescand te worden.

Spelers en bezoekers die gebruik maken van de kantine dienen allen te worden gescand. Heeft iemand om wat voor reden dan ook geen coronatoegangsbewijs dan wordt de toegang tot de kantine ontzegd.

Let wel: Dit geldt ook voor de personen die slechts aan de bar een drankje halen en buiten nuttigen, in tegenstelling tot hetgeen door de KNLTB wordt voorgeschreven. Het is o.i. namelijk ondoenlijk te controleren of iemand na zijn of haar bestelling langer in de kantine verblijft. Kortom iedereen die de kantine betreedt dient te worden gescand.

Om de controle te vereenvoudigen verdient het aanbeveling zowel de tussendeur als de terrasdeur van de kantine dicht te laten.

Wie gaan er controleren? Het is onmogelijk een vrijwilliger aan te stellen om tijdens competitiedagen te controleren. Voorstel is dus om de aanvoerder of zijn of haar plaatsvervanger deze taak op zich te nemen. De het is dus zaak dat de verantwoordelijke persoon de scan-app download op zijn of haar telefoon.

De kantine dient uiterlijk 24.00uur gesloten te zijn, d.w.z. dat de tegenstander om uiterlijk 23.45uur de kantine dient te verlaten waarna de thuisploeg het opruimen en schoonmaken kan aanvangen.

Op doordeweekse dagen bij vrij spelen of trainingen dient onderling een verantwoordelijke te worden aangewezen alvorens men de kantine betreedt, slechts dan kun je gebruik maken van de kantine. Voor het overige kun je gewoon gebruik maken van het tennispark zonder gescand te worden.

Wij vertrouwen erop dat een ieder zich aan deze regels zal houden.

Namens het bestuur

Jan van Dijk

Dick van Nooij

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 75 621 5990

SV Fortuna Wormerveer

Esdoornlaan 75
1521EC Wormerveer

KVK-nummer

34276733